Vår historia

Akita är en kraftfull Customer Success-plattform som grundades med målet att göra det enkelt att upprätthålla och vårda kundrelationer. Vårt mål är att bryta ner data- och organisationssilos för att ge Customer Success-teamen handlingsbara insikter och snabba varningar.

Med bas i Dublin, Irland, är vi fast beslutna att vara en del av den kundcentrerade rörelse som driver adoption, lojalitet och tillväxt inom SaaS.

Ledningsgrupp

Clay Smith

Clay Smith

Medgrundare och VD

Barry Devon

Barry Devon

Medgrundare

Sandra Pender

Sandra Pender

Huvudutvecklare

Kontakta oss

Company
Address
Twitter
Facebook
LinkedIn