Betrodda av

Startup-företagens förstahandsval för kundframgång

Nystartade företag älskar Akita! Vår plattform hjälper team att komma igång med sin Customer Success-resa. Det är en plats där du kan förstå alla dina kunddata så att du kan börja identifiera och ta itu med dina tillväxtutmaningar.
01
Öka kontotäckningen med 300%
  • Förberedelsetiden för samtal har minskats.
  • Automatisering tar hand om kärnprocesserna.
  • Med vår kraftfulla teknik för kundsegmentering kan du fokusera på viktiga kunder och åtgärder.
02
Minska kundbortfallet med 40 % under år 1

Med Akita kan du minska kundbortfallet genom att analysera dina kunddata, identifiera riskkunder och sätta in utlösande åtgärder.

03
Öka intäkterna från expansionen med 35% under år 1

Akita kan analysera kunddata för att identifiera positiva förändringar i profil eller beteende. Försäljningsmöjligheter kan sedan automatiskt skapas och tilldelas i ditt CRM-system.

Funktioner

Varningar som kan åtgärdas

Varningar som kan åtgärdas

När en kund behöver uppmärksamhet - då vet du det.

Med Akita kan du ställa in obegränsat antal kundvarningar så att du kan vidta åtgärder när en kund riskerar att försvinna eller är mogen för merförsäljning.

Se mer
Segmentering av kunder

Segmentering av kunder

Inget företag är det andra likt - varför behandlar du dem som om de vore det?

Med Akita kan du skapa kraftfulla kundsegment, så att du kan skräddarsy dina Customer Success-insatser efter varje kunds unika krav.

Se mer
Automatiserade spelböcker

Automatiserade spelböcker

Automatisera arbetsflödena för Customer Success och frigör tid för mer värdefulla uppgifter.

Utlösa fördefinierade arbetsflöden som svar på kundbeteende eller attribut. Skapa uppgifter och skicka meddelanden direkt från din egen brevlåda.

Se mer

Get Started with Akita

Akita is easy to use, but if you need help, our team is here to make your life easer. That’s why our our customers give us industry-leading satisfaction ratings

Planerare för kundframgångar

Planerare för kundframgångar

Uppgiftshantering för dig och ditt team.

Akitas Customer Success Planner hjälper dig att skapa, schemalägga och hantera dina uppgifter från ett enkelt gränssnitt så att du kan effektivisera ditt dagliga arbetsflöde.

Se mer
Poängsättning av kontohälsa

Poängsättning av kontohälsa

Skapa helt skräddarsydda Customer Health Scores som återspeglar er verksamhet.

Akita erbjuder marknadens mest kraftfulla Customer Health Scoring som ger dig snabb information om varje kund.

Se mer
Personligt anpassade instrumentpaneler

Personligt anpassade instrumentpaneler

Alla dina nyckeltal till hands.

Skapa obegränsat antal instrumentpaneler med statistik, diagram och kundlistor för att ge dig en snabb överblick över dina konton.

Se mer

Integrera med alla de verktyg du redan använder

Akitas programvara för kundservice ansluter sömlöst till alla källor av kunddata och sitter i centrum av företagets teknikstack för att leverera en 360-graders, flerdimensionell bild av din kundhälsa.

Våra senaste artiklar om kundframgångar

Best Customer Success Software Bästa programvaran för kundframgång för din CS-avdelning år 2024

Om du läser detta står du inför en verklig utmaning. Antingen hanterar du redan en customer success-funktion och din befintliga verktygslåda är inte ändamålsenlig, eller så har du beslutat att starta en customer success-avdelning och vill implementera rätt programvara som en solid grund för dina customer success managers (CSMs).

Läs mer
Programvara för kundlojalitet

Det kan vara svårt att hitta rätt programvara för att hantera era mål för kundretention. Det handlar egentligen om vilka specifika mål ni har, vilken typ av marknad ni betjänar, vilka kunddata ni har och var dessa data finns. Det finns några specifika typer av verktyg som du bör överväga. CRM-lösningar (Customer Relationship Management), CSP-plattformar […]

Läs mer
Customer retention metrics Viktiga mätetal för kundlojalitet och hur man tolkar dem

Ett laserfokus på retention är kärnan i varje hållbart framgångsrikt SaaS-företag. Förmågan att få befintliga kunder att återkomma år efter år och samtidigt fortsätta att få nya kunder har en djupgående och ökande effekt på era intäkter. För att uppnå en elitnivå av retention behöver du kunna spåra dina framsteg. Det är här som mätningar […]

Läs mer
Sambandet mellan kundnöjdhet och kundlojalitet

Kundnöjdhet och kundlojalitet är intimt förknippade med varandra. Om ni misslyckas med att upprätthålla en hög kundnöjdhet kommer ni att förlora kunder, vilket minskar intäkterna och lönsamheten och tvingar er att investera ännu mer i att locka till er nya kunder. Omvänt gör ökad kundnöjdhet livet betydligt enklare för alla SaaS-företag, med förbättrade intäkter, referenser […]

Läs mer