Lägg till diagram, listor och datapunkter

Dela alla typer av data till dina instrumentpaneler...

Kombinera olika datakällor och datatyper för att skapa en holistisk, enhetlig bild av dina kunder och utforska hur de uppnår sina önskade resultat.

Pinnable Widgets

Välj och fäst alla data på en instrumentpanel på några sekunder

Med Akita kan du dela data, mätvärden och kundlistor som finns i dina segment, konto- och kontaktvyer och playbooks till en dashboard från någon av våra pinbara widgets.

Historiska diagram

Inte bara siffror - trender!

Med Akita kan du se alla konto- eller kontaktdrag över tid och fästa dessa grafer på dina instrumentpaneler.

Fastställa segment för konton och kontakter

Visa flera segment sida vid sida

Med akita kan du fästa hela kundsegment på en dashboard, vilket gör att du kan samla alla dina viktigaste segment på ett ställe.

Get Started with Akita

Akita is easy to use, but if you need help, our team is here to make your life easer. That’s why our our customers give us industry-leading satisfaction ratings