Funktioner

Enkel installation

Konfigurera Customer Health Scoring på några minuter

Akitas intuitiva och kraftfulla poängsättningsmodul gör att du kan ange komponenterna i hälsopoängen och finjustera vikten av varje komponent baserat på DIN verksamhet.

Poängsättning av konton och kontakter

Skapa separata hälsopoäng för konton och kontakter

Akitas flexibla lösning för hälsopoäng gör att du kan skapa olika hälsopoäng för konton och kontakter. Identifiera de användare som har störst inflytande på era konton och som kan hjälpa till att driva på införandet.

Helt anpassningsbar

Skapa en helt skräddarsydd logik för poängsättning som återspeglar er unika kundbas

Med Health Scoring – en storlek passar INTE alla. Med Akita kan du skapa en Health Score som är specifik för din unika produkt eller tjänst.

Flera hälsopoäng

Sluta jämföra äpplen med päron

Säljer ni flera produkter eller valfria moduler? Kanske riktar ni er till kunder i olika branscher? Med Akita kan du skapa flera Health Scores som riktar sig till dessa unika segment.

Fäst till instrumentpaneler

Skapa segment av konton med låga (eller höga!) hälsoresultat

Använd era Health Scores för att skapa riktade segment baserade på Health Score. Använd era Health Scores för att identifiera riskkunder och aktivera Customer Success Playbooks som får dem på rätt spår igen.

Direkt tillgång

Alltid veta hur varje kund mår

När du har skapat dina Customer Health Scores är de tillgängliga i Accounts and Contact records, Customer Segments och Customer dashboards. I Akita vet du alltid hur varje kund presterar.

Get Started with Akita

Akita is easy to use, but if you need help, our team is here to make your life easer. That’s why our our customers give us industry-leading satisfaction ratings