Blog

Best Customer Success Software Bästa programvaran för kundframgång för din CS-avdelning år 2024

Om du läser detta står du inför en verklig utmaning. Antingen hanterar du redan en customer success-funktion och din befintliga verktygslåda är inte ändamålsenlig, eller så har du beslutat att starta en customer success-avdelning och vill implementera rätt programvara som en solid grund för dina customer success managers (CSMs).

Läs mer
Customer retention metrics Viktiga mätetal för kundlojalitet och hur man tolkar dem

Ett laserfokus på retention är kärnan i varje hållbart framgångsrikt SaaS-företag. Förmågan att få befintliga kunder att återkomma år efter år och samtidigt fortsätta att få nya kunder har en djupgående och ökande effekt på era intäkter. För att uppnå en elitnivå av retention behöver du kunna spåra dina framsteg. Det är här som mätningar […]

Läs mer
Sambandet mellan kundnöjdhet och kundlojalitet

Kundnöjdhet och kundlojalitet är intimt förknippade med varandra. Om ni misslyckas med att upprätthålla en hög kundnöjdhet kommer ni att förlora kunder, vilket minskar intäkterna och lönsamheten och tvingar er att investera ännu mer i att locka till er nya kunder. Omvänt gör ökad kundnöjdhet livet betydligt enklare för alla SaaS-företag, med förbättrade intäkter, referenser […]

Läs mer
Programvara för kundlojalitet

Det kan vara svårt att hitta rätt programvara för att hantera era mål för kundretention. Det handlar egentligen om vilka specifika mål ni har, vilken typ av marknad ni betjänar, vilka kunddata ni har och var dessa data finns. Det finns några specifika typer av verktyg som du bör överväga. CRM-lösningar (Customer Relationship Management), CSP-plattformar […]

Läs mer
What is customer retention cost Vad är Customer Retention Cost och hur kan man minska den?

Det kan ta tid för ett SaaS- eller prenumerationsföretag att uppnå lönsamhet med en kund. Eftersom endast en del av intäkterna realiseras i förskott krävs stora ansträngningar för att säkerställa att tillräckliga framtida intäkter genereras. Du kanske undrar ”Vad är Customer Retention Cost (CRC)?” – Det är den tillhörande kostnaden för att betjäna kunden och […]

Läs mer
Customer success onboarding process Hur skapar man en gedigen onboarding-process för kundframgång?

Det är en sanning inom SaaS-industrin att kunder som upplever en positiv och framgångsrik onboarding är mycket mindre benägna att byta leverantör och är mer benägna att investera mer i din lösning över tid. Det omvända gäller för kunder vars onboardingupplevelse inte är optimal. Så hur definierar vi hur en framgångsrik onboardingprocess ser ut och […]

Läs mer
Customer Segmentation vs Market Segmentation Kundsegmentering vs. marknadssegmentering

Segmenteringsstrategier spelar en avgörande roll för att förstå och rikta in sig på målgrupper i alla SaaS-företag. I den myriad av segmenteringsmetoder som finns utmärker sig två metoder som de mest effektiva: Kundsegmentering och marknadssegmentering. Även om strategierna ofta används synonymt har de olika syften och metoder, men de kan båda ha en betydande inverkan […]

Läs mer
De 6 viktigaste stegen för framgångsrik kundintegrering

En undermålig onboarding-upplevelse är starkt kopplad till högre nivåer av kundbortfall. Omvänt gäller att kunder som har fått en lyckad introduktion, där deras förväntningar har uppfyllts eller överträffats, är väl förberedda för att bli långsiktiga kunder, öka sin investering i företaget och bli starka förespråkare för ert varumärke. Allt börjar med att förstå kundernas önskade […]

Läs mer
Hur man minskar kundbortfall

Inledning Kundbortfall är både ett fenomen och ett kritiskt mått. Det beskriver processen när kunder beslutar sig för att sluta använda eller betala för din produkt eller tjänst. Churns inverkan märks tydligast i prenumerations- eller SaaS-företag där det är absolut nödvändigt att behålla kundrelationerna så länge som möjligt. Hur framgångsrika ni är på att förebygga […]

Läs mer