Kundsegmentering vs. marknadssegmentering

Customer Segmentation vs Market Segmentation

Segmenteringsstrategier spelar en avgörande roll för att förstå och rikta in sig på målgrupper i alla SaaS-företag.

I den myriad av segmenteringsmetoder som finns utmärker sig två metoder som de mest effektiva: Kundsegmentering och marknadssegmentering. Även om strategierna ofta används synonymt har de olika syften och metoder, men de kan båda ha en betydande inverkan på ett företags tillväxt och kundengagemang.

I följande artikel kommer vi att beskriva nyanserna och skillnaderna mellan kundsegmentering och marknadssegmentering och peka på hur båda strategierna kan gynna ditt SaaS-företag. Fortsätt att läsa!

Vad är marknadssegmentering?

Marknadssegmentering är processen att dela upp en marknad i mindre segment eller grupper baserat på liknande egenskaper. Det innebär att man analyserar faktorer som geografiska platser, företagsstorlek, användarbeteenden, psykografiska egenskaper, köpkraft och annat. När ett företag lyckas förstå de givna segmenten blir det lättare att skapa prismodeller, produktfunktioner, marknadsföringskampanjer och kundsupport. På så sätt kan alla unika behov och preferenser tillgodoses på ett adekvat sätt.

Fördelar med kundsegmentering

För att kunna förstå skillnaden mellan marknadssegment och kundklassificering (segmentering) måste vi först ge dig en exakt definition av kundsegmentering. Kundsegmentering innebär att man delar in potentiella kunder eller befintliga användare i olika grupper baserat på gemensamma egenskaper eller beteenden. Kundsegmenteringens viktigaste roll är att hjälpa er att förstå kunderna på en mycket djupare nivå och anpassa strategierna efter deras specifika preferenser.

Personligt anpassad kundupplevelse

Låt oss se de avgörande fördelarna med kundsegmentering för SaaS-företag:

 • Personlig användarupplevelse

Med kundsegmentering kan du leverera skräddarsydda upplevelser och produktrekommendationer, vilket avsevärt kan förbättra användarnas tillfredsställelse och lojalitet. Med Customer Success-plattformar som Akita kan du centralisera alla dina kunddata från olika källor, analysera kundbeteenden för att skapa segment samt skapa och övervaka hälsopoäng för att prioritera kundsegment för skräddarsydda insatser eller engagemang. Du kan skicka personliga meddelanden till specifika kundsegment och få regelbundna rapporter och visuella mätvärden om kundbeteende och trender.

 • Produktutveckling

När kundsegmentering utförs korrekt kan det ge värdefull insikt i olika användares behov. Baserat på dessa insikter kan du prioritera vissa funktioner och uppdateringar som passar behoven hos specifika segment. Denna anpassning av produkterna kan förbättra deras konkurrenskraft och värdeerbjudande.

 • Riktade marknadsföringskampanjer

Kundsegmentering kan hjälpa dig att skapa riktade marknadsföringskampanjer. Det är det bästa sättet att nå rätt målgrupp vid rätt tidpunkt med rätt budskap.

 • Optimerade prissättningsstrategier

När du har segmenterat dina kunder kan du identifiera dem som är villiga att betala mer för exklusiva tjänster eller funktioner. På så sätt kan du skapa olika prissättningsmodeller och olika paket som är anpassade till varje kundsegments värdeuppfattning.

 • Förbättrad kundlojalitet och minskad kundomsättning

Genom att ta itu med vissa smärtpunkter och erbjuda riktad support och lösningar som matchar specifika behov finns det en bättre chans att minska churnfrekvensen och främja långsiktiga kundrelationer.

 • Bättre resursallokering

När du fokuserar på segment som har högre värde eller större tillväxtpotential kan du optimera kundservice, marknadsföring och försäljning mer effektivt.

 • Beslutsfattande baserat på exakta data

När du använder omfattande data från kundsegmenteringsanalys kan du fatta välgrundade beslut om övergripande affärsriktning, marknadsföring och strategier för att behålla kunder.

Fördelar med marknadssegmentering

Kundsegment vs marknadssegment: det finns en anledning till att det står ”vs” mellan dessa termer, eftersom de representerar två distinkta strategier med det gemensamma målet att hjälpa SaaS-företag att få en djupgående förståelse för sin marknad och sina kunder. Förutom de ovan nämnda fördelarna med kundsegmentering som överensstämmer med fördelarna med marknadssegmentering, ska vi se på några fördelar som är unika för just marknadssegmentering:

 • Förbättrad kundanskaffning och kundlojalitet

Både kund- och marknadssegmentering kan påverka kundretention positivt om det görs på rätt sätt, men endast marknadssegmentering kan förbättra kundanskaffningen. Du kan attrahera fler kvalificerade leads genom att rikta in dig på specifika segment med skräddarsydda lösningar och marknadsföringsförslag. Att tillgodose behoven hos specifika segment bidrar också till högre kundnöjdhet och kundlojalitet.

 • Konkurrensfördelar

Med marknadssegmentering kan du differentiera din SaaS-verksamhet genom att erbjuda lösningar som är skräddarsydda för varje segments krav. Det är så man skapar en konkurrensfördel genom att effektivt tillgodose marknadens behov.

 • Starkare image för varumärket

När du har identifierat marknadssegmentet kan du bestämma vilket budskap du vill skapa och leverera. Eftersom budskapet är riktat till en specifik målgrupp innebär det att ditt företags varumärkesprofilering sannolikt kommer att vara avsiktlig.

 • Bättre digital annonsering

Marknadssegmentering gör det möjligt att skapa bättre riktade marknadsföringsstrategier genom att hjälpa dig att leverera marknadsföringsplaner för en grupp människor med en viss ålder, plats eller vanor på sociala medier.

Vad är skillnaden mellan marknadssegment och kundklassificering?

För att förstå skillnaden mellan marknadssegment och kundklassificering måste vi fastställa varje strategis fokus, syfte och tillämpning.

Marknadssegmentering fokuserar på att dela upp den bredare marknaden i distinkta grupper baserat på deras gemensamma egenskaper, medan kundklassificering kategoriserar enskilda kunder i grupper baserat på liknande egenskaper.

Syftet med marknadssegmentering är att förstå olika grupper inom marknaden för att skräddarsy marknadsföringsstrategier och affärsbeslut, medan kundklassificering syftar till att gruppera kunder för att anpassa interaktioner och förbättra kundupplevelser.

När det gäller tillämpningen innebär marknadssegmentering att marknaden kategoriseras i segment som företag, småföretag, vissa branscher eller platser. Kundklassificering segmenterar användare baserat på demografi, användningsmönster, engagemangsnivåer etc.

Låt oss nu se hur kundtjänstsegment skiljer sig från produktmarknadssegment för att ge dig ett konkret exempel på två specifika segment där det första är relaterat till kundsegmentering och det andra till marknadssegmentering. I huvudsak syftar kundtjänstsegment till att optimera supportupplevelsen för olika kundgrupper, medan produktmarknadssegment hjälper till att skräddarsy produktrelaterade strategier för olika marknads segment baserat på deras behov relaterade till den tjänst eller produkt som erbjuds.

Slutsats

Både marknads- och kundsegmentering spelar en avgörande roll för att förbättra kundlojaliteten, kundnöjdheten och kundengagemanget. Att hitta harmoni mellan dessa två tillvägagångssätt hjälper dig att navigera i marknadens komplexitet och ständigt föränderliga dynamik samtidigt som du främjar och vårdar meningsfulla relationer med kunderna. Med rätt team och avancerade verktyg som Akita kan kundsegmentering hjälpa dig att inte bara förstå din målgrupp och dina kunder utan också stärka ditt SaaS-företag med datadrivna lösningar för mer exakt och effektiv målgruppsanpassning.

Frequently Asked Questions

Hur påverkar dessa strategier affärsbesluten inom SaaS?

Kundsegmentering påverkar beslut på mikronivå (personliga kundinteraktioner, produktuppdateringar), medan marknadssegmentering formar strategier på makronivå.

Vilken strategi är viktigast för SaaS?

Saken är den att de båda är integrerade. Marknadssegmentering hjälper dig att förstå marknadens mångfald, medan kundsegmentering hjälper dig att se till att varje kund får en personlig upplevelse.

Är det nödvändigt för en SaaS-startup att utföra marknadssegmentering?

Ja, det är verkligen att rekommendera! Det hjälper dig att förstå din potentiella marknad och skräddarsy din produkt så att den passar den givna målgruppen. Marknadssegmentering hjälper också nystartade företag att fördela sina resurser mer effektivt genom att identifiera och fokusera på de segment som har större värde eller potential för tillväxt.

relaterade artiklar

Best Customer Success Software Bästa programvaran för kundframgång för din CS-avdelning år 2024

Om du läser detta står du inför en verklig utmaning. Antingen hanterar du redan en customer success-funktion och din befintliga verktygslåda är inte ändamålsenlig, eller så har du beslutat att starta en customer success-avdelning och vill implementera rätt programvara som en solid grund för dina customer success managers (CSMs).

Läs mer
Programvara för kundlojalitet

Det kan vara svårt att hitta rätt programvara för att hantera era mål för kundretention. Det handlar egentligen om vilka specifika mål ni har, vilken typ av marknad ni betjänar, vilka kunddata ni har och var dessa data finns. Det finns några specifika typer av verktyg som du bör överväga. CRM-lösningar (Customer Relationship Management), CSP-plattformar […]

Läs mer
Gross Retention vs Net Retention Brutto retention vs. netto retention: Definitioner, formler, exempel

Eftersom både brutto retention och netto retention är viktiga mått för att utvärdera intäktsdynamiken inom SaaS, är det bäst att se dem som kompletterande snarare än motsatta mått. Genom att förstå grunderna för ditt företags kundlojalitet (GRR) och kunna identifiera möjligheterna till merförsäljning och korsförsäljning (NRR) får du en fullständig överblick över ditt företags intäktsströmmar […]

Läs mer
What is customer retention cost Vad är Customer Retention Cost och hur kan man minska den?

Det kan ta tid för ett SaaS- eller prenumerationsföretag att uppnå lönsamhet med en kund. Eftersom endast en del av intäkterna realiseras i förskott krävs stora ansträngningar för att säkerställa att tillräckliga framtida intäkter genereras. Du kanske undrar ”Vad är Customer Retention Cost (CRC)?” – Det är den tillhörande kostnaden för att betjäna kunden och […]

Läs mer
Customer success onboarding process Hur skapar man en gedigen onboarding-process för kundframgång?

Det är en sanning inom SaaS-industrin att kunder som upplever en positiv och framgångsrik onboarding är mycket mindre benägna att byta leverantör och är mer benägna att investera mer i din lösning över tid. Det omvända gäller för kunder vars onboardingupplevelse inte är optimal. Så hur definierar vi hur en framgångsrik onboardingprocess ser ut och […]

Läs mer
Customer Segmentation vs Market Segmentation Kundsegmentering vs. marknadssegmentering

Segmenteringsstrategier spelar en avgörande roll för att förstå och rikta in sig på målgrupper i alla SaaS-företag. I den myriad av segmenteringsmetoder som finns utmärker sig två metoder som de mest effektiva: Kundsegmentering och marknadssegmentering. Även om strategierna ofta används synonymt har de olika syften och metoder, men de kan båda ha en betydande inverkan […]

Läs mer
Customer retention metrics Viktiga mätetal för kundlojalitet och hur man tolkar dem

Ett laserfokus på retention är kärnan i varje hållbart framgångsrikt SaaS-företag. Förmågan att få befintliga kunder att återkomma år efter år och samtidigt fortsätta att få nya kunder har en djupgående och ökande effekt på era intäkter. För att uppnå en elitnivå av retention behöver du kunna spåra dina framsteg. Det är här som mätningar […]

Läs mer